Make your own free website on Tripod.com

SEJARAH

Sedutan tanggapan sarjana Ziauddin Sardar mengenai lambatnya Dunia Islam mengejar kembali kecemerlangan dalam sains dan teknologi.  

Pada awal dekad 1980-an, dengan kuasa Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Minyak (Opec) memuncak, revolusi Iran dan kesedaran meluas di kalangan masyarakat Islam mengenai jati diri mereka, tersembul tempoh penuh harapan.

Ia mendorong ramai saintis dan ilmuwan dan juga institusi menegaskan keunggulan warisan sains Islam. Antara komponen penting bagi kebangkitan budaya, hujah ramai orang, ialah semangat dan nilai sains Islam. Seorang saintis mengatakan  bahawa waktunya sudah tiba bagi sains menjadi sebahagian budaya Islam.  

Pencapaian sains Islam agak melopong dalam catatan sejarah sains. Jadi perlu ada sikap objektif dan saksama dalam menegaskan sejarah sains dalam tamadun Islam.

Kita juga perlu mengenal pasti motif di sebalik usaha para saintis silam seperti Ibn Al-Haytham (wafat 1039), yang menemukan hukum pantulan dan serakan, dan Al-Biruni (wafat 1048), yang mengukur garis lilit bumi dan menjelaskan putarannya.

Kita juga perlu membincangkan bagaimana sains dapat membantu masyarakat Islam dan ia bersifat neutral.  

Tetapi selepas dua dekad, apa sudah tercapai?

Terdapat usaha merakamkan sejarah sains Islam. Bahannya cukup banyak - dari falak ke ilmu haiwan.

Kita juga sedar bahawa model matematik Ibn Shatir yang hidup dalam abad ke-14, dan usaha ahli falak di balai cerapan Maragha, Azerbaijan, yang dibina dalam abad ke-13 sewaktu kerajaan Nasir Al-Din Al-Tusi itu menjadi asas bagi revolusi Copernicus.

Ahli falak Eropah, Copernicus, telah menggunakan dapatan tadi untuk menghasilkan teori angkasa.

Catatan ini terpapar dengan baik dalam buku Donald Hill, Islamic Science and Engineering (Edinburgh University Press, 1993). Selain itu, tiga jilid ensiklopedia History of Arabic Science (suntingan Roshdi Rashed, Routledge: 1996) sudah dipasarkan.

Malah sains dalam zaman Uthmaniyah (Turkey) iaitu tempoh bermula kemerosotan tamadun Islam, tetapi amat penting, kini sudah dirakamkan oleh Ekmeleddin Ihsanoglu dari Pusat Penyelidikan Antarabangsa bagi Budaya dan Seni Islam (Ircica), Istanbul. Ia telah menolak dakwaan sekian lama bahawa sains pupus di dunia Islam sejak abad ke-15.

Daripada malap, sains, hujah Ihsanoglu dan rakan-rakannya, terus mekar tetapi beralih dari Dunia Islam ke Eropah menerusi terjemahan dan pemadanan.

Bagaimanakah masyarakat moden Islam menemukan kembali semangat penerokaan sains?

Soalan ini dibincangkan secara meluas dalam pelbagai pertemuan dari Riyadh, Islamabad, Aligarh, Kuala Lumpur sehingga Rabat. Dalam dekad 1980-an, Institut Persekutuan Antarabangsa bagi Pengajian Lanjut di Stockholm telah cuba menemukan jawapannya.

Ia menyimpulkan bahawa isu sains dan nilai dalam Islam mestilah ditadbir dalam kerangka konsep yang membentuk matlamat masyarakat .

Ada 10 konsep teras Islam iaitu tauhid, khilafah (amanah), ibadah, ilmu, halal, haram, adil, zalim, istislah (minat awam), dhiya (membazir).

Jadi untuk sains sebati dalam umat Islam ia hendaklah menjadi sebahagian peribadatan, mendorong usaha pencarian, penting untuk kebajikan awam dan keadilan.

Kerangka itu dibahaskan secara meluas sejak ia diterbitkan dalam Journal of Islamic Science pada 1985 dan kemudian di Pusat Pengajian Sains di Universiti Aligarh, India.

Karya sains Ar-Razi (wafat 925) amat merinci dan tepat sehingga ia membantu para saintis Islam menilai ketepatan model lama seperti yang ditinggalkan oleh zaman Yunani (khususnya Ptolemy atau dipanggil Almagest dalam bahasa Arab).

Malangnya daripada mencari kebenaran, wacana sains kini seolah menurut langkah Taleban - hanya menerima daripada Islam saja dan bukan kemanusiaan.  

Mengapakah peralihan ini terjadi?

Ini kerana wujud idea fundamentalis bahawa ilmu sains sudah ada dalam Quran. Ia kemudian disokong kerajaan Arab Saudi yang menaja Scientific Miracles in the Quran. Maka timbullah karya bersifat apologetik mengenai sains daripada Quran - dari teori relativiti sehingga ledakan gah (big bang).

Jadi penemuan sains seolah-olah diubahsuai supaya menepati apa yang disebut dalam Al-Quran. Hal ini menjadi keterlaluan sehingga ada projek untuk menjana tenaga daripada jin dalam dekad 1990-an di Pakistan sebagai ganti tenaga nuklear.

Akibatnya mereka yang mendakwa pembela sains Islam bersikap seolah-olah dapatan mereka itu objektif dan rasional.

Aspek kedua ialah kehadiran fundamentalisme mistik. Maksudnya, sains Islam menjadi kajian hubungan roh dan alam-alam ghaib. Akibatnya kita tidak menjadikan sains sebagai suatu peningkatan industri atau kehidupan. Ia dimulakan dengan pemikir sains seperti sarjana Iran, Syed Hossein Nasr, dan diluaskan oleh muridnya seperti Osman Bakr dari Malaysia dan sarjana mistik bangsa Amerika, William Chittick.

Usaha Dr Nasr merombak penulisan sains Islam disanggah keras sejarawan sains Islam seperti Faut Sagzin dan Ahmad Al-Hassan serta kalangan sejarawan Barat seperti David King dan Donald Hill.

 Sumbangan sains Islam telah menyelamatkan warisan lama seperti Yunani dan kemudian menyalurkannya ke Eropah. Tetapi, apa yang dilakukan sejak dua dekad ini merupakan usaha yang tidak serupa seperti dahulu, sebaliknya mengelirukan. Lantaran itu, potensi umat Islam mengejar kembali kejayaan sains menjadi semakin mustahil.  

Sains yang betul mestilah digalakkan dalam bentuk penyelidikan bagi mengatasi masalah harian atau tempatan. Misalnya mengatasi cirit-birit di Pakistan, mengawal banjir di Bangladesh dan mengatasi jangkitan kuman sungai di Mesir dan Sudan.

Cara ini lebih praktikal daripada agenda sains yang diterima secara buta oleh banyak negara Islam.

Malah, permasalahan besar Islam seperti pelarian (dua pertiga dari negara majoriti Islam) memerlukan penyelidikan saintifik yang akan menguntungkan seluruh dunia. Penyelidikan begini akan membolehkan pusat kajian cemerlang ditubuhkan bagi mengatasi masalah keperluan air dan kesihatan segera dan bermutu demi membantu pelarian.

Begitu juga dalam bidang pertanian dan pengairan seperti teknologi lama bagi pembinaan telaga karez di Iran atau qanat di dunia Arab yang cukup baik, tetapi tidak dikembangkan.

Umat Islam harus menganggap alam sebagai sumber untuk dimanfaatkan secara saintifik, tanpa perlu menyoal atau mengelirukan hal-hal falsafah.

Kini, banyak buku mengenai sejarah sains Islam seperti usaha Donald Hill, Islamic Science and Engineering (Edinburgh University Press, 1993), yang dapat kita manfaatkan. Tetapi ini semua sejarah saja.  

Inilah maklumat yang kita dapati daripada sejarah sains dan islam untuk pengetahuan kita.

 

LAMAN UTAMA